Delatnost BDD INVESTBROKER-a AD:

posredovanje brokerskim načinom trgovanja svim hartijama od vrednosti, na berzi i van berze

1.akcijama
2.kratkoročnim hartijama od vrednosti:
3.dugoročnim obveznicama Republike Srbije ("obveznice stare devizne štednje")


Pored ovoga BDD Investbroker a.d. je registrovan za obavljanje i sledecih poslova:
Kao Korporativni agent Investbroker pruža svojim klijentima sledeće usluge u Centralnom registru hartija od vrednosti:

• usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom HoV (CRHoV);
• zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja u CRHoV;
• Registraciju svih emisija akcija;
• asimilaciju ili homogenizaciju akcija;
• otvaranje i vođenje emisionog računa izdavaoca HoV;
• sve vrste preknjižavanja akcija i ažuriranja knjige akcija;
• pripremanje Prospekta Preduzeća za listiranje na Berzi;
• registracija novih emisija akcija Izdavaoca;
• otvaranje vlasničkih i drugih računa za akcionare u CRHoV;
• pružanje savetodavnih usluga u vezi sa emisijom i trgovinom hartijama od vrednosti.

Dokumenta Investbrokera a.d.