Delatnost BDD INVESTBROKER-a AD:

BDD INVESTBROKER AD BEOGRAD ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljenje sledećih investicionih aktivnosti:

 1. Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata.
 2. Izvršenje naloga za račun klijenata.
 3. Usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa.
 4. Vođenje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluga.
 5. Saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima.
 6. Istraživenje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskih instumenata.

 

Dokumenta Investbrokera a.d.